Informator Microsoft 365 dla uczniów i rodziców

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 

W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, oddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjnie i fantazyjnie”. W konkursie uzyskaliśmy 118,5 punktów tym samym zajmując 11 miejsce na 176 projektów oraz otrzymując dofinansowanie na projekt o wartości 425 302,52 zł z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 361 507,14 zł...więcej

Najnowsze informacje
Poniedziałek, 11 Lipiec 2022, 13:53

Informujemy, iż został opublikowany Szkolny zestaw podręczników obowiazujący w Naszej Szkole  dla klas I, II, III, IV, V, VI, VIII  na rok szkolny 2022/2023

https://sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_17

 

Dla rodziców uczniów klas pierwszych oprócz wykazu podręczników przygotowaliśmy Szkolną wyprawkę obowiązującą w nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023:

https://sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_19


Piątek, 8 Lipiec 2022, 16:55

 

List do rolników, rodziców i opiekunów dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych
Szanowni Użytkownicy gospodarstw rolnych! Szanowni Rolnicy!
 
Lato w gospodarstwie rolnym to przede wszystkim czas żniw, czyli zbioru efektów codziennych wysiłków włożonych w uprawę i pielęgnowanie ziemi. Jednak oprócz satysfakcji i dumy z plonów, rolnicy doświadczają również przemęczenia, związanego z nagromadzeniem obowiązków czy pośpiechem, a także zmiennych warunków atmosferycznych, co może znacząco wpływać na poziom bezpieczeństwa wszystkich osób pracujących w gospodarstwach rolnych. Na polach od rana do późnego wieczora pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji. W obliczu możliwych zagrożeń apelujemy do Państwa o przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Stosujcie, proszę, zasady bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Korzystajcie tylko z maszyn i narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Pracujcie w obuwiu chroniącym przed poślizgnięciem i upadkiem. Stosujcie przerwy na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni ograniczcie ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Pamiętajcie, że zmęczenie, stres i rutyna są częstymi przyczynami tragicznych wypadków, których można uniknąć.
Z uwagi na miejsce i charakter pracy, rolnicy są szczególnie narażeni na choroby odkleszczowe. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zachorowaniu jest niedopuszczanie do pogryzienia przez tego pajęczaka. Dlatego przestrzegajcie zasad, które to ryzyko minimalizują.
Rodzice i Opiekunowie! Nie zapominajcie o zapewnieniu dzieciom właściwej opieki oraz wydzieleniu specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie. Najmłodsi często nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństw związanych z zabawą w gospodarstwie. Nie powierzajcie dzieciom prac, które są ponad ich siły i możliwości. Nie ryzykujcie zdrowia i życia Waszych dzieci.
Przypominamy również, że Zarząd Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawarł z AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, roczną umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, obejmującą dzieci do lat 16 osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje do 31.12.2022 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W razie nieszczęśliwego zdarzenia dziecka, wniosek o odszkodowanie można złożyć w AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

https://olsztyn.pip.gov.pl/pl

 

W imieniu własnym oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie,
Jarosław Kowalczyk
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie

Piątek, 8 Lipiec 2022, 16:41

Spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Karoliną Piekarską,
autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Królowej Jadwigi w Działdowie

 

Dnia 2 czerwca 2022r. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie odbyło się spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Karoliną Piekarską – znaną pisarką, blogerką, dziennikarką prasową i telewizyjną, autorką powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spotkanie było jedną z inicjatyw projektu „Biblio(tajniak) na tropie nowinek o regionie” realizowanego przez bibliotekę szkolną w ramach Projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej                      w Działdowie „Biblioteka na Twoją miarę”, finansowanego z Narodowego Centrum Kultury w ramach  Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Spotkanie z gościem ze świata literatury dziecięco-młodzieżowej skierowane było dla starszych uczniów szkoły podstawowej (klasy V – VIII). Pani Piekarska nawiązała bardzo dobry kontakt                   z uczestnikami wydarzenia. W bardzo ciekawy sposób opowiedziała słuchaczom o doświadczeniach własnej twórczości, na podstawie własnych przykładów z życia wskazywała uczniom na sposoby odkrywania własnego miejsca zamieszkania okiem młodego czytelnika – badacza. Poruszyła tematykę zawartą w książkach jej autorstwa, tj. przyjaźń, młodzieńcze problemy, tolerancja i akceptacja,                     a także ochrona zwierząt. Spotkanie ubogaciła interesującą prezentacją multimedialną i głośno przeczytanymi fragmentami jej książek. Autorka ujęła młodzież swoją naturalnością, otwartością                  i pogodnym usposobieniem, a także talentem do opowiadania historii z własnego życia. Chętnie odpowiadała na liczne pytania uczestników mówiąc o swoich pasjach i warsztacie pisarskim.
W wydarzeniu udział wzięło łącznie około 70 osób – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, a także zaproszeni partnerzy realizowanego Projektu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie – uczniowie                       i nauczyciele Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Działdowie.
Po spotkaniu można było zakupić książki autorstwa Pani Piekarskiej (m.in. „Klasa pani Czajki”, „Lo-teria”, „Licencja na dorosłość”, „Dzika”, „Tropiciele”) i uzyskać jej autograf, a także wziąć udział w sesji fotograficznej.

Galeria zdjęć:

https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_8_galeria-szkolna&a=spotkanie-autorskie-z-malgorzata-piekarska


Piątek, 8 Lipiec 2022, 16:26

Zapraszamy do przypomnienia sobie najciekawszych wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę szkolną.

Link biblioteczny:

https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=1_62 

 


Piątek, 8 Lipiec 2022, 16:11

Udział Trzecioklasistów w I Miejskich Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia organizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych nr 3  w Działdowie

Dnia 13 maja br. przedstawiciele klas trzecich naszej szkoły: Lena Wilk (3a), Julian Szczygłowski (3b) oraz Zofia Samsel i Karol Żuralski (3c) godnie reprezentowali Szkołę Podstawową nr 2 w Działdowie w I Miejskich Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia organizowanych przez Zespół Placówek Oświatowych nr 3 w Działdowie.

         Uczniowie w serdecznej atmosferze Mistrzostw wykazali się umiejętnością liczenia – tabliczki mnożenia w różnorodnych konkurencjach – grach za pomocą Kart Grabowskiego. Były to m. in.: Wywiad, Bingo, Prymus, Sokole oko, Błyskawica,  Królowa skakanki (dziewczęta), Piłkarz matematyk (chłopcy) oraz Krzyżak (drużynowo).

Wielką radością dla naszej reprezentacji było zajęcie I miejsca drużynowo w grze „Krzyżak”. Nasza zwycięska grupa osiągnęła ten wspaniały wynik dzięki umiejętnemu i precyzyjnemu liczeniu, kreatywnemu myśleniu oraz efektywnej i zgranej współpracy zespołowej.

Zwycięzcom gratulujemy!

 

Album zdjęć z Mistrzostw:

 https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_8_galeria-szkolna&a=mistrzostwa-klas-iii-w-tabliczce-mnozenia

 


Piątek, 8 Lipiec 2022, 13:43

WYCIECZKA KLASY 3 „A” DO TRÓJMIASTA

            Dnia 14 czerwca 2022 r. klasa 3 „a” uczestniczyła w klasowej wycieczce do Trójmiasta. Swoją przygodę trzecioklasiści rozpoczęli od Mouvement Arena, w której podczas różnorodnych ćwiczeń sprawnościowych wykazali się wspaniałą kondycją. Pod czujnym okiem instruktorów uczniowie integrowali się na sportowo, pokonywali różne tory przeszkód, czasem własnych barier i obaw. Efektem końcowym była fajna zabawa na trampolinach i co najważniejsze radość z zajęć sportowych.

            Po sportowych zmaganiach przyszła pora na krótki spacer nam Morzem Bałtyckim w Sopocie oraz intelektualne zmagania w Centrum Nauki „Eksperyment”.  Interaktywne wystawy, wspaniałe miejsca do twórczego eksperymentowania i zabaw oraz czas wolny to niezaprzeczalnie okazja do swobodnego i radosnego spędzenia wspólnego czasu.

 

            Do domu wróciliśmy wszyscy wypoczęci oraz pozytywnie nastawieni.

 

Galeria zdjęć z wycieczki:

 https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_8_galeria-szkolna&a=wycieczka-klasy-3a


środa, 11 Maj 2022, 22:44

Uczniowie klasy 5A podczas lekcji języka polskiego przenieśli się do starożytnej Grecji, a konkretnie na Olimp, aby wziąć udział w uczcie zorganizowanej przez gromowładnego Zeusa.

Każdy z uczniów wcielił się w wybranego przez siebie boga lub boginię i wygłosił krótką przemowę oraz zaprezentował swoje boskie atrybuty.

Na zakończenie odbyła sie uczta, na której nie zabrakło nektaru i nambrozji, zapewniających im nieśmiertelność i wieczną młodość.

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjeć:

https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_8_galeria-szkolna&a=lekcja-jezyka-polskiego-w-klasie-5a

 

 


Poniedziałek, 9 Maj 2022, 22:23

Zapraszamy do odwiedzanie szkolnej biblioteki oraz sprawdzania najnowszych informacji biblotecznych na facebooku biblioteki szkolnej.

https://www.sp2dzialdowo.pl/1_62_biblioteka.html

https://www.facebook.com/pg/BibliotekaSzkolyPodstawowejNr2WDzialdowie/posts/

 


 


Niedziela, 1 Maj 2022, 22:24

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Naszej Szkole została przygotowana gazetka  dotycząca tego ważnego i doniosłoego wydarzenia,

Na lekcjach historii uczniowie mogli usłyszeć o drodze do niepodległości i najwaznieszych akcentach uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszamy doi galerii zdjęć:

https://www.sp2dzialdowo.pl/index.php?p=2_8_galeria-szkolna&a=3-maj

 

 


Niedziela, 1 Maj 2022, 21:43

2 maja obchodzimy święto Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowione przez Parlament dla uczczenia jednego z głównych symboli państwowych.

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, która towarzyszy nam we wszystkich ważnych chwilach: podczas wielkich uroczystości państwowych, w dni żałoby, w momentach wzruszeń i radości, jest wyrazem szacunku dla wspólnoty, którą tworzymy.


WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE TUTAJ


Sekretariat
Jest czynny codziennie
 od 7:30 do 15:30 
Dyrektor przyjmuje: 
pn, wt 11:30 - 12:30 
Wicedyrektor przyjmuje:
 śr, czt 12:30 - 13:30 
Pedagog, doradca zawodowy: 
pn, wt 12:00-14:00
 czt, pt 11:00 - 12:30 
Świetlica Szkolna:
 pn - pt 7:00 - 15:00

Biblioteka: 
pn 8:00 - 15:00
wt, śr, czw, pt 8:00 - 14:00


.
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Liczba odwiedzin: 2882
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem