Deklaracja Dostępności

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    28-02-2022r.


Deklaracja dostępności Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie-Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2dzialdowo.pl 
 Data publikacji strony internetowej :  01.09.2017r 
Data ostatniej istotnej aktualizacji :     18.02.2022r. 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 - niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo,
 - zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych,
 - użytkownik może skorzystać z paska narzędzi, aby zwiększyć np. rozmiar czcionek, kontrast wyświetlania itd.
 - możliwość stosowania standardowych skrótów klawiaturowych,
 - moduł wyszukiwania.

Skróty klawiaturowe 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.  

Metoda oceny dostępności cyfrowej

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Placówek Oświatowych nr 2 w Działdowie- Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Bartłomiej Ozga, e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl
 Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 697-40-64. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

Informacje na temat procedury odwoławczej

 (Procedura wnioskowo-skargowa) 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, dla gości od strony ulicy Sportowej. Dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich jest podjazd z barierkami co umożliwia dostanie się do budynku szkoły. 
2. Od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście zaopatrzone w podjazd. 
3. Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Św. Wojciecha. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 
4. W budynku jest winda co umożliwia wjazd na wszystkie poziomy budynku, toaleta znajdująca się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku dla osób niepełnosprawnych. 
5. Nad wejściami i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 
6. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oznaczonego parkingu znajdującego się przy budynku. 
7. W szkole nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 11-03-2021
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp2dzialdowo.pl 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2017r 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   01.09.2017r 

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, 
-elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, 
- na stronie nie ma dostępnego paska narzędzi, dzięki któremu można byłoby manewrować stroną (np.: zwiększyć kontrast, rozjaśnić tło). 

Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 

Skróty klawiaturowe 

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Metoda oceny dostępności cyfrowej 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika naszej szkoły.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Pan Bartłomiej Ozga, e-mail: sp2dzialdowo@onet.pl 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (23) 697-40-64. 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 Informacje na temat procedury odwoławczej 

 (Procedura wnioskowo-skargowa) 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, dla gości od strony ulicy Sportowej. Dla osób jeżdżących na wózkach inwalidzkich jest podjazd z barierkami co umożliwia    
       dostanie się do budynku szkoły.
 2. Od strony hali sportowej - drzwi dwuskrzydłowe, wejście zaopatrzone w podjazd. 
 3. Szkoła posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Św. Wojciecha. Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych. 
 4. W budynku jest winda co umożliwia wjazd na wszystkie poziomy budynku, toaleta znajdująca się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku 
      dla osób niepełnosprawnych.
 5. Nad wejściami i w budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, 
      kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 6. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oznaczonego parkingu znajdującego się przy budynku. 
 7. W szkole nie zatrudniono osoby posługującej się językiem migowym. 
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Liczba odwiedzin: 6482
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem