INFORMACJE DYREKTORA SZKOŁY - zakładka BHP COVID-19

Otrzymaliśmy dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020 

W ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, oddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, Nasza szkoła na początku bieżącego roku złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Innowacyjnie i fantazyjnie”. W konkursie uzyskaliśmy 118,5 punktów tym samym zajmując 11 miejsce na 176 projektów oraz otrzymując dofinansowanie na projekt o wartości 425 302,52 zł z czego wkład z Unii Europejskiej stanowi 361 507,14 zł...więcej

Najnowsze informacje
Czwartek, 22 Kwiecień 2021, 12:24

Światowy Dzień Ziemi 2021 przypada w tym roku w czwartek 22 kwietnia. Jak co roku przyświeca mu hasło przewodnie. Tym razem będzie to: „Przywróć naszą Ziemię”. Ze względu na pandemię koronawirusa większość akcji zostanie przeprowadzona online, w sieci, a także jest możliwa do zrealizowania przez nas w gospodarstwach domowych. Co powinniśmy tego dnia zrobić dla środowiska naturalnego i dla naszej planety? Co warto wiedzieć o Światowym Dniu Ziemi 2021?

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:  TUTAJ

 

 


Poniedziałek, 12 Kwiecień 2021, 18:27

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I-III

 

„KONKURS EKOLOGICZNY Z OKAZJI DNIA ZIEMI ”

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.

2. Cele Konkursu:

1) Zrozumienie współzależności człowieka i środowiska.

2) Wdrażanie uczniów do pracy samokształceniowej, samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności.

3) Rozbudzenie zamiłowań plastycznych wśród dzieci, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

4) Rozwijanie wrażliwości ekologicznej.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

1) W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie klas I-III naszej szkoły.

Tematyka prac:

Klasy 1- Wykonaj plakat ekologiczny promujący Dzień Ziemi.

Klasy 2- Wykonaj przydatny przedmiot z materiałów ekologicznych (np. przybornik na kredki, wazonik, itp.).

Klasy 3- Wykonaj element stroju z materiałów ekologicznych (np. kapelusz, bluzka,spodnie, itp.).

2) Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie.

3) Technika wykonania prac plastycznej dowolna.

4) Format pracy dowolny.

5) Zdjęcie pracy wraz z danymi (imię i nazwisko ucznia oraz klasa) należy wysłać na stronę facebookową szkoły w wiadomości prywatnej

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057153081789

do 30.04.2021r.

6) Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

7) Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 04.05.2021r.

8) Prace zostaną ocenione przez Komisję Szkolną według określonych kryteriów w regulaminie – zgodność z tematem, oryginalność i estetyka wykonania.

9) Zostaną przyznane nagrody za I-III miejsca oraz wyróżnienia.

10) Decyzje Komisji są ostateczne.

11) Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie facebookowej szkoły.

 


Organizatorzy Malwina Reszka i Ewelina Suwińska.


środa, 31 Marzec 2021, 13:51
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Palmami Wielkanocnymi przygotowanymi przez najmłodszych uczniów Naszej Szkoły
Za nami Niedziela Palmowa, która rozpoczęła Wielki Tydzień. Z tej okazji nasi uczniowie z klas I, II, III i VI własnoręcznie wykonali palmy wielkanocne. I zanieśli je do swoich kościołów parafialnych. Ich prace stworzyły piękną wystawę., którą znajdziemy w linku poniżej:
Prezentacja
Zapraszamy do jej obejrzenia galerii zdjęć:

TUTAJ


Poniedziałek, 22 Marzec 2021, 21:46

Zapraszamy do zapoznania się z terminami Rekrutacji do szkoły/przedszkola na rok szkolny 2021/2022

TUTAJ

 


Wtorek, 16 Marzec 2021, 19:44

 

Przypominamy i serdecznie zapraszamy uczniów klas I - III do realizacji wyzwań czytelniczych w ramach akcji

"BILET POWROTNY DO BIBLIOTEKI"😊


Prezentujemy prace uczniów w ramach trwającego Konkursu...😘

 

 

Więcej na Facebooku bibliotecznym TUTAJ


Piątek, 12 Marzec 2021, 18:19

Informacja dla rodziców i dzieci klas 1-3


Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy Państwa, że od poniedziałku tj. 15 marca do 19 marca w trybie nauki online pozostają uczniowie klas:
1a, 1b, 2c i 3c

Uczniowie klas 2a, 2b, 3a i 3b powracają do nauki w szkole.
Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji.


Świetlica szkolna działa zgodnie z harmonogramem.

 

Szczegółowe informacje na stronie MEiN


Piątek, 12 Marzec 2021, 12:54
                                                    Działdowo, dnia 08.03.2021 roku
BURMISTRZ MIASTA DZIAŁDOWO
WZK.5520.15.2021

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA DZIAŁDOWO

Informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w województwie warmińsko­mazurskim z dniem 08.03.2021 roku uruchamiam stałe punkty wydawania maseczek dla mieszkańców Działdowa. Wydawanie maseczek następuje w sposób następujący: wydajemy po 4 maseczki na osobę zameldowaną pod danym adresem, a osoba odbierająca kwituje odbiór własnoręcznym podpisem.
Stałe punkty wydawania maseczek w Działdowie są zlokalizowane w jednostkach organizacyjnych Gminy-Miasto Działdowo w sposób następujący i działają w czasie ich godzin pracy:

 

- Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Polna 11,
- Przedszkole nr 4, ul. Mrongowiusza 7,
- Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Władysława Jagiełły 33,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Władysława Jagiełły 30,
- Przedszkole nr 1, ul. Grunwaldzka 2,
- Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Wolności 64,
- Miejski Dom Kultury, ul. Wolności 64,
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sportowa 1,
- Przedszkole nr 3, ul. Sportowa 4,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Robotnicza 1 O,
- Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Lenartowicza 1,
- Przedszkole nr 5, ul. Lenartowicza 3,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. J. Hallera 32,
- Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. z o.o., ul. M. Zientary-Malewskiej 1 b.
 
W przedmiotowej sprawie można kontaktować się z Naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Działdowo Panem Pawłem Wółkowskim -osobą odpowiedzialną za organizację powyższej akcji tel. 502-496-261.
Burmistrz
Grzegorz Mrowiński

Wtorek, 9 Marzec 2021, 12:50
Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że nasza placówka zgodziła się na udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej Tusz do paki.
Celem akcji jest wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych.
Beneficjentem akcji jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.
W naszej placówce zostaną umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek ATRAMENTOWYCH do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Za każdorazowe przyniesienie i wrzucenie dostaną w nagrodę naklejkę z podziękowaniem. Organizator w imieniu dzieci przekazuje do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.

WAŻNE:
ZBIERAMY WYŁĄCZNIE TUSZE OD DRUKAREK ATRAMENTOWYCH NIE LASEROWYCH !!!!!!!!!
AKCJA MA CHARAKTER CIĄGŁY.
OBEJRZYJ 3 MINUTOWY FILMIK NAJLEPIEJ CAŁĄ RODZINĄ

Tutaj Film

strona internetowa akcji: Tutaj


Wtorek, 9 Marzec 2021, 08:16

Zapisy do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymiim. Królowej Jadwigi w Działdowie

Dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałych w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od dnia 22 marca 2021r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w sekretariacie szkoły.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka. Druk zgłoszenia będzie do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły od dnia 22 marca 2021r.


Poniedziałek, 1 Marzec 2021, 11:56

             Zarządzenie nr 10/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 26.02.2021r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 27 lutego 2021r. aż do odwołania w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zapraszamy do zapoznania się w zakładce BHP COVID-19

§1
W związku z wystąpieniem zakażeń koronawirusem w rejonie szkoły i wskazaniem rejonu szkoły będącego w strefie „czerwonej'', zawieszam z dniem 27 lutego 2021 r., aż do odwołania zajęcia w trybie stacjonarnym klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie.
§2
Zajęcia lekcyjne w klasach 1-3 odbywać się będą w trybie zdalnym zgodnie z obowiązującym rozkładem lekcji.
§3
Zajęcia dla klas IV-VIII w dalszym ciągu prowadzone będą w trybie zdalnym.
§4
Świetlice szkolne będą czynne tylko dla dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI D-19.
§5
Konsultacje klas ósmych odbywać się będą w trybie stacjonarnym według ustalonego harmonogramu.
§6
Zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających kształcenie specjalne będą prowadzone w trybie zdalnym według ustalonego harmonogramu. 
§7
Rekrutacja do klas pierwszych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem.
§8
Wstrzymany zostaje wynajem hali sportowej i innych pomieszczeń.
§9
Odwołane są wszelkie imprezy sportowe, turnieje i konkursy odbywające się na obiektach szkolnych.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2021 roku.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Działdowie

 

 
Sekretariat
Jest czynny codziennie
 od 7:30 do 15:30 
Dyrektor przyjmuje: 
pn, wt 11:30 - 12:30 
Wicedyrektor przyjmuje:
 śr, czt 12:30 - 13:30 
Pedagog, doradca zawodowy: 
pn, wt 12:00-14:00
 czt, pt 11:00 - 12:30 
Świetlica Szkolna:
 pn - pt 6:30 - 16:00

Biblioteka: 
pn 8:00 - 15:00
wt, śr, czw, pt 8:00 - 14:00


.
Copyright ©2017 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie,
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem